Dobro došli

WATERLIVING 2015

Finalna prezentacija radova nastalih tokom radionice Waterliving zakazana je za subotu 16. maj u 18.30 u Tribinskoj sali Doma omladine (1. sprat).

Beogradu se od 9. do 17. maja 2015. održava peta po redu internacionalna arhitektonska radionica pod nazivom „Waterliving”. Učestvovaće 25 studenata italijanskog Univerziteta Politecnico di Milano i 10 studenata beogradskih univerziteta (Megatrend, BU, Union). Organizator je FUD Megatrend. Pred studentima je izazov kreiranja inovativnih rešenja, koja bi kroz ujedinjenje arhitektonskih i humanističkih elemenata projektovanja, trebalo da ukažu na nove mogućnosti korišćenja prirodnih potencijala Beograda. Tema ovogodišnje radionice biće rečne marine.

Ovaj vid međunarodne saradnje je prilika da se studenti Beograda upoznaju sa inovativnim idejama mladih ljudi koji dolaze iz svetske prestonice dizajna. S druge strane, naši studenti upoznali su italijanske studente sa specifičnostima priobalja i karakterističnim problemima lokalnog karaktera, kako bi kroz rad na projektima mogli što bolje da odgovore na konkretne potrebe beograđana.

Kao uvod u rad na projektu, profesori sa Fakulteta za umetnost i dizajn, Arhitektonskog Fakulteta i Fakulteta za graditeljski manadžment, održaće predavanja na temu života na reci i arhitektonske prakse u zoni priobalja. Predavači iz Urbanističkog zavoda Beograda upoznaće studente sa nekim od, do sada realizovanih projekata revitalizacije rečnih obala, dok će svoje iskustvo u konstruisanju sojenica na adi Međici kroz predavanje predstaviti i čuveni arhitekta starije generacije, prof. Peđa Ristić.

Učesnici radionice će se pridružiti programu Beogradske internacionalne nedelje arhitekture koja počinje 8. maja ( BINA 2015).

 


 

 

Fakultet za umetnost i dizajn (FUD) upisuje studente na studijski program četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija

Fakultet za umetnost i dizajn realizuje studije koje su koncepcijski i programski jedinstvene u ovom delu Evrope, jer pružaju znanja i praktične veštine neophodne za realizaciju savremenih profesionalnih i kreativnih rešenja iz oblasti Primenjenih umetnosti i dizajna i Likovnih umetnosti.

 

Moderno zasnovani, otvoreni nastavno-obrazovni i kreativno - praktični programi, koji se realizuju kroz multidisciplinarni pristup i interaktivni spoj teorije i prakse, garancija su da će studenti ovog fakulteta postati prestižni kreativci osposobljeni za individualni i timski rad.

 

Fakultet za umetnost i dizajn u Beogradu je akreditovan i sastavni je deo sistema obrazovanja Republike Srbije po rešenju Ministarstva prosvete i sporta br. 612-00-247/2006-04.

 

Osnovni cilj Fakulteta je visokoškolsko obrazovanje uz kreativan i dizajnerski i umetnički rad uz koji će odgovorno i kreativno upravljati kulturnim, naučnim i umetničkim procesima u društvu ubrzanih, komunikacijskih, tehničko- tehnoloških , informatičkih, vizuelnih, i drugih promena.

 

Fakultet za umetnost i dizajn je institucija posvećena obrazovanju kreativnih ličnosti.

 

Način studiranja

Osnovne akademske studije primenjenih umetnosti i dizajna na Fakultetu za umetnost i dizajn traju četiri godine - osam semestara (obim studija: 240 ESPB).

 

Svi predmeti su jednosemestralni.

 

Prva godina je multidisciplinarna, predmeti su zajednički, a predavanja su iz oblasti slike, predmeta i prostora. Multidisciplinarni koncept podrazumeva nastavu iz oblasti istorije umetnosti i dizajna, osnova fotografije, vizuelnih komunikacija, crtanja, vajanja i engleskog jezika.

 

Na Fakultetu su akreditovani sledeći akademski studijski programi koji počinju na drugoj nastavnoj godini na odsecima:

 

- Grafički dizajn

- Industrijski dizajn

- Dizajn enterijera

- Tekstil i odevanje

- Scenografija

 

Po završetku osnovnih studija,

studenti stiču zvanje:

- diplomirani primenjeni umetnik 

  (Dipl. prim. umet.) ili

- diplomirani dizajner (Dipl. diz.)